Starfsfólk

Hæft og áhugasamt starfsfólk er lykilatriði til árangurs í þjónustu og rekstri. Hér má finna lykilupplýsingar um starfsfólk, stjórnun og fleira sem snýr að mannauðsmálum Reykjavíkurborgar.

Hér að neðan má sjá fjölda starfsmanna og stöðugilda og breytingu frá fyrra ári ásamt nánari greiningu eftir kynjum, sviðum, árum og yfir tíma.

Gögn, uppfærslur og frekari upplýsingar

  • Gögn um fjölda starfsmanna og stöðugildi voru síðast uppfærð
  • Stöðugildi og fjöldi starfsmanna miðast einungis við 'Karla' og 'Konur'.
  • Gögn um fjölda starfsmanna og stöðugildi uppfærast mánaðarlega með tveggja mánaða töf. Gögnin eru tekin úr mannauðs- og launakerfum Reykjavíkurborgar.
  • Mannauðsstefna Reykjavíkurborgar

Stjórnun og starfsandi

Reykjavíkurborg gerir reglulega viðhorfskönnun meðal starfsmanna borgarinnar. Tilgangurinn er að fá fram viðhorf starfsmanna til starfsumhverfis, samskipta og stjórnunarhátta. Niðurstöður könnunarinnar hafa verið nýttar til að bæta árangur í mannauðsmálum og gera Reykjavíkurborg að enn betri vinnustað.

Hér að neðan má sjá helstu niðurstöður þessarar viðhorfskönnunar og hvernig þróun hefur verið yfir tíma. Spurningar eru dregnar saman í þætti og er reiknuð einkunn á bilinu 1 til 5. Hærri einkunn er alltaf jákvæðari niðurstaða.

Gögn, uppfærslur og frekari upplýsingar

  • Gögn um viðhorf starfsmanna Reykjavíkurborgar voru síðast uppfærð
  • Viðhorfskönnun starfsmanna Reykjavíkurborgar er gerð árlega á fyrsta ársfjórðungi. Tæplega 9 þúsund starfsmenn taka þátt og var svarhlutfallið í síðustu könnun 55%.
  • Upplýsingar um viðhorfskönnun starfmanna Reykjavíkurborgar

Veikindi og fjarvistir

Reykjavíkurborg er umhugað um heilsu og velferð starfsfólks síns og vill stuðla að heilbrigðu og jákvæðu starfsumhverfi. Liður í því er að styðja við og hlúa að starfsfólki vegna fjarveru frá vinnu vegna veikinda, slysa eða áfalla um lengri eða skemmri tíma og draga úr veikindafjarvistum með markvissum aðgerðum. Það er til mikils að vinna að draga úr fjarvistum starfsfólks vegna veikinda enda er kostnaður við afleysingar mikill auk óþæginda fyrir starfsfólk og íbúa Reykjavíkur.

Hér að neðan má sjá veikindahlutfall starfsfólks að meðaltali síðustu 12 mánuði og hvað það var á sama tímabili á fyrra ári, hvernig þau skiptast eftir tegund veikinda og hafa þróast yfir tíma.

Gögn, uppfærslur og frekari upplýsingar